Organisatie

Bestuur

Miranda de Jongh Secretaris
Wendy Stijnen Penningmeester

Instructieteam

José Muijsers Opleiding (jeugd)muzikanten
Colin Falize Instructeur drumband
Miranda de Jongh Instructrice majoretten
Cyril Bollen Marsinstructeur
Vacant Tambour-maître

Tevens zijn er enkele commissies die adviserende en ondersteunende taken vervullen voor het bestuur en de vereniging in het algemeen.

 

 

_____________________________________________________________________

 

Privacy Policy

Irene Lucia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Irene Lucia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Irene Lucia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contact gegevens op onze website.